wechat/whatsapp: 6016-3600944 Julia Kueh (南方大大)  email: suanmin@msn.com

专题发问      流年详批    小儿简批     人生简批    择日     风水     联络      玄学篇目录      testimonial      水晶目录

在举办大型活动时,每个人在不同的空间和时间,都有各自不同的磁场。择一个吉祥日子和时间,把利于我的气场推到最高点,让事情更顺利地进行而达到最好的效果。

注明:批算可供参考,最后决定和领悟在自己,得失各安天命。(免责声明)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter